A ústavní svoboda projevu a umělecké tvorby je kde?

9.1.2014
Roman Joch

vlajkaPraha 7 uložila umělci Rafovi pokutu za návrhy česko-romské vlajky. A člověk žasne, jak mnozí nemají cit pro pochopení našich ústavních práv. Člověk žasne, co vše je možné. Ne, člověk už ani nežasne; už se smířil, že (téměř) vše je možné. Ale přesto člověk stále žasne nad tím, jak mnozí u nás nemají cit pro svobodu a ústavnost, konkrétně pro pochopení našich ústavních práv.

Umělec Tomáš Rafa vloni v létě vystavil na vltavském nábřeží v Praze návrhy česko-romské “vlajky”, tedy své návrhy možného symbolu Romů v Česku (v rámci projektu galerie Artwall Výběrové řízení na Česko-romskou vlajku). Ty se jednomu líbit mohou, ale i nemusí. To je v pořádku. Někdo má rád holky, jiný zase vdolky.

Co však už v pořádku není, je šokující skutečnost, že Praha 7 to trestní oznámení považuje za oprávněné a Rafovi uložila pokutuNějací magoři z takzvané Dělnické strany sociální spravedlnosti však na Rafu podali trestní oznámení (za údajné porušení zákona o užívání státních symbolů České republiky). To je taky v pořádku – to se, konec konců, od magorů čeká, a je to jeden z jejich příznaků, že promiskuitně na kdekoho, s nímž v něčem nesouhlasí, tedy kdo má jiný názor, hned podávají trestní oznámení.

Co však už v pořádku není, je šokující skutečnost, že Praha 7 to trestní oznámení považuje za oprávněné a Rafovi uložila pokutu (Rafa se mezitím odvolal). To ti lidé na Praze 7 nemají žádný smysl pro svobodu? Zřejmě se řídili názorem, že paragraf 9 písmeno (j) zákona o užívání státních symbolů České republiky říká, že “na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak…” – a Rafa toto písmeno tohoto paragrafu tohoto zákona porušil. Proto ta pokuta. Absurdní je ze dvou zásadních důvodů.Rafa zákon porušil…

Za prvé, předpokládejme, že Rafa zákon porušil; což, jak za chvíli ukážeme, není vůbec zřejmé ani pravděpodobné. Ale pracovně předpokládejme, že ho porušil. Položil si ale někdo vůbec otázku, zda ten zákon samotný je ústavní? Zda náhodou není protiústavní – konkrétně to písmeno (j) paragrafu 9? Přece v Listině práv a svobod, která má ústavní váhu, a je tudíž normou nadzákonnou, jasně stojí:

“Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena” (článek 15, odstavec 2) a “svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny” (článek 17, odstavec 1), “každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu” (článek 17, odstavec 2), ale i “cenzura je nepřípustná” (článek 17, odstavec 3).

Jinými slovy, i kdyby Rafa porušil zákon, pak ony pasáže zákona jsou protiústavní, neboť jsou v rozporu s ústavní listinou garantovanou svobodou projevu a umělecké tvorby, jež zahrnují právo “vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem”. Například návrhem vlajky. Ústava a její součást Listina práv a svobod prostě trumfují běžné zákony a vše, co jim v běžných zákonech odporuje, je neústavní, tudíž neplatné. Uvědomit si to však vyžaduje lásku ke svobodě a pochopení ústavnosti.Rafa zákon neporušil…

Přitom to ale ani nemusí být tak horké. Rafa žádný zákon nejspíš neporušil. Písmeno (j) paragrafu 9 zákona o užívání státních symbolů České republiky totiž mluví o tom, že “na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak…” Všimněte si, na “státní vlajce”, tedy na Vlajce České republiky!

Jenže Rafa na státní vlajku nic neumisťoval. On vytvořil návrh vlajky úplně nové. Opakuji – on vytvořil návrhy vlajek nových! Interpretovat jeho návrhy “česko-romské” vlajky jako umísťování něčeho na státní vlajku České republiky by bylo to samé, jako interpretovat následující tři vlajky rovněž jako porušení českého zákona o užívání státních symbolů!

A tudíž by následně někdo – Praha 7? – měl pokutovat Filipínskou republiku (vlevo) a americké potomky Franko-Kanaďanů žijících v deltě Mississippi (uprostřed), a taky balúčistánské rebely (vpravo)! Hodně štěstí, Praho 7!

Totálně absurdní. Naprosto směšné. Když někdo navrhne, vytvoří či užívá vlajku podobnou vlajce České republiky, ještě tím přeci neporušuje české zákony. Ale k pochopení tohoto elementárního faktu není nutná ani tak znalost legalistických detailů, jako spíše normální zdravý selský rozum – a láska ke svobodě!

Někdo navrhne vlajku, symbol – no a co? To je přece legitimní součást i projev jeho tvůrčí, názorové či umělecké svobody!Někdo navrhne vlajku, symbol – no a co? To je přece legitimní součást i projev jeho tvůrčí, názorové či umělecké svobody! Proč ho hned trestat, pokutovat, postihovat? Neměli bychom téměř čtvrtstoletí po listopadu 1989 konečně vycházet z presumpce svobody, nikoli z presumpce zákazů a trestů? Neměli bychom reflexivně stát na straně svobody, nikoli na straně reglementace?

Měli. A kdybychom i stáli (například na Praze 7), pak když někdo navrhne nějaký symbol inspirovaný českou vlajkou a nějaký magor na něj podá trestní oznámení, pak bychom i intuitivně věděli, co s tím trestním oznámením udělat – hodit ho do koše. Nikoli vyměřovat pokuty.

Ale jak říkám, to by chtělo především lásku ke svobodě…

Vyšlo na www.ceskapozice.cz

Příspěvků : 3 - A ústavní svoboda projevu a umělecké tvorby je kde?

 1. Jiří Mísař : 28.10.2014 v 12.15

  Pane Novotný, cikánskou kulturu charakterizuje video, na něž jsem ve svém příspěvku odkázal. Normální člověk musí takovou kulturu odmítnout. Vnášení symbolů takové kultury do státní vlajky pak není nic jiného než hanobením státního symbolu, které je samo o sobě trestné. Kdyby podobným způsobem byly na příklad poškozovány vlajky USA, Francie nebo Německa, bylo by to, myslím, v těchto státech chápáno naprosto stejně. Koexistence české a cikánské kultury je z dlouhodobého hlediska nemožná. Nutný souboj obou kultur proto zůstává holým faktem. Osobně se domnívám, že kvůli množství Romanů Jochů a Vítů Novotných cikánská kultura v tomto státě postupně převáží, zatímco česká společnost je odsouzena k zániku. V takovém případě nechť pak je česká vlajka zcela nahrazena vlajkou cikánskou.
  Jinak o nemožnosti multikulturní společnosti existuje mnoho příkladů z domova (viz Němce v Čechách, jejichž cílem bylo vyhladit Čechy, nemožnost soužití Čechů a Slováků v jednom státě, útoky cikánského obyvatelstva proti Čechům a okrádání Čechů a přiživování se na nich příslušníky této kultury) i ze zahraničí, viz Libye, Irák, Sýrie, Francie, Německo, Ukrajina, USA aj. O strachu, o kterém se zmiňujete ve svém komentáři, nemůže být řeči, neboť střet obou kultur je otázkou objektivního vývoje.
  Vzhledem k tomu, že posíláte lidi, kteří nemají v oblibě cikánskou kulturu do temných hvozdů na Šumavě, předpokládám, že jste jedním z nositelů této kultury, kteří chtějí původní kulturu vytlačit a zaujmout její místo. Rovněž není zcela jasné, proč jste do svého komentáře zavedl pojem vyšší árijské kultury, neboť v mém příspěvku nebylo o takové kultuře řeči. Vy sám jste její projevy ve svém komentáři nespecifikoval. Jisto je však jedno: Tvůrčí a dělná kultura na jedné straně a agresivní, příživnická a zlodějská kultura na straně druhé jsou navzájem neslučitelnými. Vnášení symbolů agresivní, příživnické a zlodějské kultury do symbolů kultury dělné a tvůrčí je pro druhou jmenovanou urážlivé.

 2. Ing. Jiří Mísař : 14.1.2014 v 9.17

  Česká a cikánská kultura jsou navzájem neslučitelné. Z historie lze doložit to, že každá nižší kultura vytlačuje kulturu vyšší. V ČR i na Slovensku probíhá tento proces velmi rychle. Všude tam, kam přijdou Cikáni, původní obyvatelstvo se postupně buď stěhuje pryč, nebo přijímá cikánský způsob života. Starosta Děčína na příklad požádal vládu o připravení zákona, podle kterého by obce mohly odmítnout trvalý pobyt lidem, kteří se v obcích chtějí trvale usadit. Český národ má dvě možnosti: Buď se cikánské kultuře bránit a ubránit, nebo bude cikánskou kulturou vytlačen, v horším případě pohlcen. Osobně dávám přednost kultuře české před cikánskou. Pokud Roman Joch chce obě kultury spojit, což podle mého názoru není možné, má jedinečnou možnost pozvat do svého domu Cikány, uvnitř ho vyzdobit cikánskočeskými vlajkami, materiálně je podporovat, pálit s nimi ohně, a dennodenně tančit a veselit se s nimi od večera do rána. Divím se, proč už tak dávno nečiní. Také mě překvapuje netolerance Romana Jocha vůči lidem, kteří cikánskou kulturu nemají rádi a nechtějí s ní mít nic společného. To, že tito lidé nechtějí, aby jejich kultura a způsob života byly ohrožovány a vytlačovány kulturou jim nepřátelskou, lze snad pochopit. Vkládání cikánských symbolů do české vlajky je jedním z projevů tohoto procesu. Mnoho Čechů to chápe jako své ohrožení, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Příklad ze Slovenska viz na příklad zde: http://www.youtube.com/watch?v=wAwgWU0FntE.

  • Vít Novotný : 17.1.2014 v 22.40

   Děkuji panu Jochovi za moc pěkný příspěvek. Ukládání pokuty za vytvoření vlajky je snad ten nejsměšnější trest, o jakém jsem za poslední roky slyšel. Doufám, že hloupí úředníci v Praze 7 to prohrají.

   Panu Misařovi – obhajoba svobody projevu nemá nic společného s nějakým spojováním kultur. A strach z ‘vytlačování a pohlcování cikánskou kulturou’ je fantasmagorie podobného rázu jako kdyz nacisti připodobňovali židy ke krysám. Zbývá posledních deset dvacet let, než zlotřilí Romové ovládnou vládu a Pražský hrad a začnou vyhlazovat český národ? Snad pan Misař najde útočiště v pohraničí, třeba v temných hvozdech na Šumavě. Chci mu popřát ‘hodně úspěchů’ v obraně čisté české vyšší árijské kultury. Osobně se ale k jeho statečnému boji nepřipojím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?