A snažíte se ji – konzervativní Ameriku – vůbec pochopit?

11.11.2004
Roman Joch - polemika

A snažíte se ji – konzervativní Ameriku – vůbec pochopit?
Polemika ad: Erik Tabery: “Vítejte v nové Americe”, Respekt č. 46 (8.11.2004)

“Největším překvapením… se stala důležitost tzv. ?morálních otázek?” – Největším překvapením pro ty, kdo nevědí nic o americké pravici. Nic o tom, proč byl v roce 1972 Nixon znovuzvolen v 49 z 50 států Unie; nic o tom, proč byl v roce 1980 zvolen Reagan, aby byl o čtyři roky později znovuzvolen – opět v 49 z 50 států Unie. Vítejte v Americe, přátelé!
“… morálně se samozřejmě chovají i demokraté” – jak kteří – “a sám Kerry je bezúhonný muž” – není – “a věřící křesťan” – nedovoluji si hodnotit, do jeho duše nevidím. Avšak člověk, který poplival americké vojáky bojující ve Vietnamu proti totalitarismu, který prosazoval appeasement vůči Sovětům, a který tvrdí, že osobně je přesvědčen o vzniku lidského života při početí, a přesto podporuje potraty, bezúhonný není. To už by bylo lepší, kdyby tvrdil, že lidský život začíná až porodem. Ale tvrdit, že lidský život začíná početím a být pro potraty, to je jako osobně být proti holocaustu, ale tvrdit, že kdokoli má právo si svůj holocaust provést.
“…/ultrakonzervativní/ kampaň stojící na strachu…” – hm, kdo přirovnával Bushe k Hitlerovi, strašil zavedením odvodů, a upřením práv černochům? Že by levice?
“…bude důležité, zda se Bush pokusí sjednotit zemi…” – Kdyby těsně zvítězil Kerry, levice by nehlásala sjednocování země a vstřícnost k Bushově menšině, nýbrž by to považovala za jasné odmítnutí konservatismu a mandát posunout zemi doleva. Když však zvítězil Bush…
“…jako ne všichni liberálové souhlasí s homosexuálními sňatky, tak ne všichni konzervativci volají po křesťanské diktatuře.” Hezké. Ne všichni. Fakt od nich milé.
Milý Eriku Tabery, kdo teď podléhá paranoii, hysterii a šíření strachu? Mohu vědět, který významný americký konzervativec volá po křesťanské diktatuře? Amerika je dnes nadosah křesťanské diktatury asi jako Německo bylo nadosah židovské diktatury v r. 1930. V Americe, kde v důsledku soudních nařízení nemohou být na náměstích vystaveny jesličky s Ježíškem a připomínány křesťanské Vánoce, prý hrozí křesťanská diktatura! To tvrzení svědčí jen o tom, jak liberálně-levicoví publicisté úplně ztratili soudnost.
“V posledních letech běžela kampaň za práva… sexuálních menšin takovou rychlostí, že se… zapomnělo komunikovat s většinou, která ještě není ochotná vše přijmout.” – Hm, tedy soudruzi v MDR udělali chybu v komunikaci! (MDR = Massachusettská demokratická republika.) Pokrok správným směrem, jenom příliš rychlý na ty zabedněné balíky. Ani na chvíli levicově-liberální mysl není schopna uvážit, že by se mohla mýlit; že možná podporuje objektivně špatné věci, a tedy vlastně není pokroková, nýbrž reakční.
Born-again Christians” byli ti, kdo zajistili Bushovi vítězství. Důležité je ono “born-again“: jedná se o konvertity. Nejsou to netolerantní, bigotní homofóbové, nýbrž bývalí liberálové, jež životní styl moderní liberální Ameriky po sexuální revoluci v 60. letech neuspokojoval. Připadal jim jako prázdný (proč asi?). Proto usilují o něco smysluplného ve svých životech: mít stabilní rodiny a dobře vychovávat děti. Jsou schopni tolerance vůči homosexuálům a vědí, že potraty jsou pro mnohé lidi těžkým problémem. Ale absolutismus druhé strany je nutí zastávat konzervativní politické postoje. Tolerance k jednotlivým homosexuálům je jednou věcí, ale netolerantní vnucování celé společnosti jednoho moralistního názoru prostřednictvím soudního diktátu, že homosexualita má být státem privilegována, je věcí druhou. Tolerance k lidem, pro něž byl potrat těžkým životním rozhodnutím, je věcí jednou, ale dogmatické trvání na tom, že zabití dítěte, které je už tak velké, že kvůli potratu musí být porozeno jeho tělíčko, mozek z hlavičky, která je stále v těle matky (jinak by to už byl americký občan chráněný Ústavou!) vysát jehlou a hlavička pak rozdrcena v kleštích (partial-birth abortion), je právem garantovaným Ústavou – to je příliš.
Všimněte si, konzervativní pozice je defensivní a demokratická, levicově-liberální pozice je ofensivní a nedemokratická. Celou “kulturní válku” v USA nezačali konzervativci, nýbrž levice před 30 lety soudním rozhodnutím Roe versus Wade. V něm si vymyslela právo na potrat v Ústavě, již napsali otcové zakladatelé USA, kteří – a ani nikdo jiný až do roku 1973 – v ní žádné universální právo na potrat neviděli. O potratech předtím rozhodovaly parlamenty států, jak je tomu i u nás, v ČR. Ale pro levici bylo netolerovatelné, aby některé státy měly potratové zákony liberálnější a jiné zase konzervativnější. Proto soudním diktátem nařídila universální právo na potrat až do narození dítěte. Stejně homosexuální sňatky: tolerance vůči homosexuálům vadí málokomu z pravice, ale něco jiného je soudní rozhodnutí, že státy musejí zavádět homosexuální manželství.
Ano, Amerika jsou dva národy: “modrá” Amerika Kerryho (tj. evropská Amerika) a “červená” Amerika Bushe (tj. americká Amerika). Evropská i americká levice zná evropskou Ameriku a nezná či nenávidí Ameriku americkou. A přeje si, aby přestala existovat.
Bylo by však dobře, kdyby celá Amerika byla jako Belgie? Bylo-li by tomu tak před půlstoletím, my bychom dnes svobodní nebyli. Lidé jako Kerry nedělali nic pro pád sovětské říše. Chtěli si užívat klídku, nikoli riskovat nukleární válku kvůli tomu póvlu za železnou oponou. Sovětský svaz jim nevadil; vadili jim konzervativní studenoválečníci, jež rušili klid. Víte, když člověk má odvahu dělat to, co je správné a nikoli jen pohodlné, má odvahu dělat tak ve všem. Kdo má odvahu říci, že potraty jsou zabíjením lidských bytostí, a tudíž on je ochoten vzdát se bohémství ve prospěch ochrany životů nenarozených dětí, ten má i odvahu říci, že vykoupit si své fyzické přežití odsouzením lidí za železnou oponou k věčnému otroctví je nesprávné, a tudíž je ochoten podstoupit riziko nukleární války ve prospěch svobody porobených národů ve východní Evropě. Vidíš, milý Eriku, díky oné konzervativní Americe jsi Ty nyní svobodný. A bude hůř. Ameriku evropskou čeká tentýž osud jako Evropu samotnou: demografický propad. V důsledku záliby sekularizované levice v potratech a antikoncepci, její zastoupení v populaci bude klesat. Od Roe vs. Wade v r. 1973 bylo v Americe provedeno až ke 40 milionům potratů. Nikoli převážně v konzervativní křesťanské Americe Bushově, nýbrž hlavně v sekulární levicové Americe Kerryho. To jsou ti utracení voliči, kteří Demokratům scházeli k vítězství.
Budoucnost patří mnohodětným, tj. religiosním, nikoli sekularizovaným, tj. bezdětným. Otázkou jen je, jakého vyznání ti religiosní budou. V Evropě, soudě dle demografických trendů, islámského. V Americe křesťanského. V islámské společnosti sekularizovaní liberálové žádnou svobodu mít nebudou (Nizozemí a osudy Fortuyna či van Gogha jsou předobrazem i naší budoucnosti); v křesťanské konzervativní společnosti politické, ekonomické, občanské a náboženské svobody všech respektovány jsou – kromě svévole zabíjet děti, ovšem. Tedy na otázku, k čemu a komu je americká (tj. konzervativní křesťanská) Amerika dobrá, odpovídám: vám, Eriku Tabery, levicovým liberálům, a vašemu přežití, jakož i přežití vaši svobody. Kdyby celá Amerika byla jen zrcadlovým obrazem západní Evropy, jak si to teď krátkozrace přejete, pak vy, vaše přežití a vaše svoboda nebudou mít v islámské Evropě naší blízké budoucnosti dlouhého trvání.

Roman Joch, Občanský institut

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?