27. dubna 2005: Neúspěch rodinné politiky v Evropě

27.4.2005
VB

Na pozvání Občanského institut přednesl 27. dubna 2005 Allan C. Carlson, Ph.D., prezident Howardova centra pro rodinu, náboženství a společnost se sídlem v Illinois v USA přednášku na téma “Neúspěch evropské rodinné politiky”.Přednášku uspořádal Občanský institut ve spolupráci se senátorem Martinem Mejstříkem a Klubem otevřené demokracie ve Valdštejnském paláci. Ve svém příspěvku přednášející pohovořil o důvodech krize evropské rodiny, která se projevuje v demografických ukazatelích.

Zatímco donedávna přetrvával v Evropě klasický model rodiny s přirozeným rozdělením rolí mezi mužem a ženou, v současnosti se vlivem agendy tzv. rovných rodinných rolí žen a mužů rozšiřuje model rodiny, která neplní své přirozené funkce. Ve snaze o plnou zaměstnanost jsou matky nuceny přijmout výdělečné zaměstnání a své děti svěřit státním pečovatelským institucím. Příkladem tohoto systému je Švédsko, ale i některé další evropské země. Řešením kritické situace je návrat k tradičnímu modelu rodiny, která plní své přirozené pečovatelské funkce a je živena z jediného platu. Díky jeho uplatnění jsou dnes Spojené státy jednou z mála vyspělých zemí, které vykazují trvalý populační růst. Na závěr Carlsonovy přednášky se rozvinula zajímavá diskuse mezi cca 40 účastníky semináře, v níž referent seznámil tazatele s některými konkrétními návrhy na reformu rodinné politiky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?