15. března 2005: Jak dál v rodinné politice

15.3.2005
VB

Ve středu 15 března proběhl v Emauzském klášteře pracovní seminář pro zástupce prorodinných neziskových organizací “Jak dál v rodinné politice”, pořádaný Občanským institutem a Společností pro podporu rodiny. Cílem semináře byla debata o připravované koncepci státní rodinné politiky, kterou zpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí.Ve středu 15 března proběhl v Emauzském klášteře pracovní seminář pro zástupce prorodinných neziskových organizací Jak dál v rodinné politice, pořádaný Občanským institutem a Společností pro podporu rodiny. V zahájení konference vystoupila Michaela Freiová, po ní přednesl svůj příspěvek ředitel Ústavu sociální medicíny a veřejného zdraví 1. LF UK František Schneiberg a následně Jaroslav Šturma, předseda Česko-moravské psychologické společnosti. Společným tématem jejich příspěvků byla otázka podpory přirozených funkcí rodiny. Jaroslav Šturma se podrobně věnoval také otázce slučitelnosti rodiny a zaměstnání z perspektivy dítěte, přičemž upozornil na nutnost respektování zájmu dítěte na individuální rodičovskou péči do 3 let věku při vytváření jakýchkoli státních nástrojů v této sféře. Na závěr dopoledního bloku promluvil náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek o připravované koncepci státní rodinné politiky, která má být předložena do srpna 2005. Odpolední blok byl věnován pracovní diskusi na téma možných opatření v rodinné politice a strategie prorodinného lobbyingu křesťanských a konzervativních organizací. Debata se opírala o návrh alternativní koncepce rodinné politiky, kterou předložil Občanský institut a která bude po dalších úpravách a doplněních předložena k širší diskusi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?